Ενεργειακή Αναβάθμιση Ιστορικών Κτιρίων

Μετατροπή υφιστάμενων ιστορικών κτιρίων σε πρότυπα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Μάθετε περισσότερα
https://anavathmizo-live-7e249e26239e468b941c3e-c51cc7c.divio-media.org/images/ANAVAThMIZO_logo.width-1920.jpg

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτιρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου» με ακρωνύμιο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, στο πλαίσιο της τέταρτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στον ειδικό στόχο 2.1 «Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια».

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται, υπό τη μορφή εταιρικού σχήματος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύριος Δικαιούχος), το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Δημοσίων έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δήμος Ηρακλείου και ο Ειδικός Λογαριασμός Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).