Οι Δικαιούχοι

University_of_Cyprus_gr.gif
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σε ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο περιβάλλον, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την αριστεία και τη διάκριση στον ευρύτερο ευρώ-μεσογειακό χώρο. Όραμα του Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι να εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέ-χουσας κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστη-μονική κοινότητα.

100x100 TIMI logo.jpg
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Σήμερα το Τμήμα, με το αξιόλογο προσωπικό που διαθέτει, ασκεί το ρόλο του συμβούλου του κράτους για τα θέματα του ηλεκτρισμού και για όλα τα άλλα ηλεκτρομηχανολογικά θέματα.

100x100 - TDE Logo.jpg
To Τμήμα Δημοσίων Έργων

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και εφαρμογή των αναπτυ-ξιακών προγραμμάτων της Κυβέρνησης. Προσφέρει επίσης εξειδικευμένες υπηρε-σίες σε ημικρατικούς οργανισμούς και ιδιώτες.

logo-default-en.jpg
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το όραμα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η Κύπρος να καταστεί ένα κράτος ελεύθερο, σύγχρονο, αξιόλογο μέλος της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας, το οποίο να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών του σε όλους τους τομείς.

100x100 - Dimos Irekleiou logo.jpg
Δήμος Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου παρουσιάζει μια ραγδαία ανάπτυξη, ιδιαίτερα τα τελευταία 50 χρόνια υπηρετώντας υπεύθυνα και με συνέπεια τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών αυτής της πόλης.

100x100 - Elliniko mesogeiako panepistimio logo.jpg
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Η ερευνητική στρατηγική του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), εστιάζει στην καινοτόμα διεπιστημονική ερευνητική διερεύνηση με στόχο να δημιουργήσει οφέλη σε εθνικά και διεθνή επίπεδα.