Περιγραφή δράσεων:

  1. Πρότυπες μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής από ΑΠΕ σε ιστορικά κτίρια.
  2. Ενεργειακή αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Δημαρχείου Ηρακλείου Κρήτης, της βενετικής Λότζιας και η μετατροπή τους σε πρότυπα επιδεικτικά κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
  3. Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας.
  4. Προβολή και προώθηση των επιλεγέντων κτηρίων ως πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης ΑΠΕ, ευφυών συστημάτων και εξοικονόμησης ενέργειας.
  5. Θεσμοθέτηση κοινού στρατηγικού πλαισίου Ελλάδας – Κύπρου για την αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης δημοσίων κτηρίων σημαντικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής και κοινωνικής αξίας.