Στόχος

Το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» αντιμετωπίζει την πρόκληση της ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτιρίων. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη βέλτιστων τεχνικών ενεργειακής αναβάθμισης οι οποίες με την εφαρμογή τους μετατρέπουν τα υφιστάμενα ιστορικά κτίρια σε πρότυπα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Το έργο περιλαμβάνει επίσης και την ενεργειακή αναβάθμιση δύο εμβληματικών κτιρίων της περιοχής στόχου, του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας που στεγάζει το Δημαρχείο Ηρακλείου Κρήτης. Με αυτόν τον τρόπο το έργο υπηρετεί τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.


Ενεργειακή Αναβάθμιση Ιστορικών Κτιρίων

Η ενεργειακή αναβάθμιση ιστορικών κτιρίων αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση λόγω των περιορισμών και απαγορεύσεων που σχετίζονται με το σεβασμό και τη διατήρηση της μορφής τους. Η απουσία σχετικών προτύπων και καλών πρακτικών έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμένο αριθμό επιτυχημένων έργων ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτιρίων εντός της επιλέξιμης περιοχής. Συνεπώς, σημαντική καινοτομία αυτού του έργου είναι η προτυποποίηση για την αντιμετώπιση του δύσκολου αυτού ζητήματος στη βάση «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» μέσα από μια διεπιστημονική και διασυνοριακή προσέγγιση και συνεργασία. Ιδιαιτέρως σημαντική κρίνεται η ανταλλαγή πρακτικών διαχείρισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ανάμεσα στις δύο χώρες. Τα αναβαθμισμένα πρότυπα κτίρια αποτελούν άριστα παραδείγματα ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτιρίων στην επιλέξιμη περιοχή. Ως εκ τούτου, η προτυποποίηση των επιλύσεων θα γίνει με στόχο τη δυνατότητα μεταφοράς και εφαρμογής τους σε ομοειδή κτίρια σε Ελλάδα και Κύπρο.

Αποτέλεσμα του έργου είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της αξιοποίησης ΑΠΕ στα δύο ιστορικά κτίρια. Συγχρόνως αναπτύσσονται καινοτόμες λύσεις, μεταφέρσιμες κατασκευαστικές πρακτικές και ενισχύεται η βιώσιμη κινητικότητα. Το έργο μέσω στοχευμένων δράσεων ενισχύει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, των παραγόντων της αγοράς και της κοινωνίας σε πτυχές της ενεργειακής αειφορίας.

https://anavathmizo-live-7e249e26239e468b941c3e-c51cc7c.divio-media.org/images/Prpalace-3.width-1920.jpg

Προεδρικό Μέγαρο

Το Προεδρικό Μέγαρο είναι η επίσημη κατοικία και ο κύριος χώρος εργασίας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της Λευκωσίας και περιβάλλεται από ένα πυκνό πευκοδάσος.

Περισσότερα
https://anavathmizo-live-7e249e26239e468b941c3e-c51cc7c.divio-media.org/images/FOTO_LOTZIA.width-1920.jpg

Λότζια - Δημαρχείο Ηρακλείου Κρήτης

Η Λότζια ήταν κατά την ενετοκρατία ο επίσημος χώρος συγκέντρωσης ευγενών και αρχόντων που συζητούσαν για διάφορα θέματα οικονομικά, εμπορικά, πολιτικά που απασχολούσαν την πόλη, ή περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους, κάτι σαν συνδυασμός ενός σημερινού επιμελητηρίου και λέσχης. Αποτελεί απαραίτητο δημόσιο οικοδόμημα σε κάθε ενετική πόλη, που δεν λείπει ούτε από τις αποικίες της εποχής. Για την Candia, τωρινό Ηράκλειο, θεωρείται ένα από τα κομψότερα αρχιτεκτονικά μνημεία της ενετικής περιόδου, δείγμα του παλλαδιανού ρυθμού.

Περισσότερα